Skip to main content
2 juni 2021 Ebert Knol Tacstone

‘Automation for Good’ – de softwarerobot aan de slag voor het goede doel!

Ebert Knol

Ebert Knol

RPA Project Lead

Nederland kent ruim driehonderd erkende Goede Doelen (CBF, 2021), samen goed voor 2,56 miljard euro aan inkomsten per jaar. Deze inkomsten moeten uiteraard zoveel mogelijk ten goede komen aan het specifieke goede doel waarvoor het geld is opgehaald. Of ‘t nou gaat om cliniclowns, mensen met spierziektes, oorlogskinderen, bedreigde pandaberen of kinderen met kanker.

Inkomsten uit fondsenwerving onder druk: kostenefficiëntie daarom steeds belangrijker

Fondsenwervende instellingen hebben al jaren te maken met dalende inkomsten uit fondsenwerving. Tijdens de COVID-19 pandemie zijn de inkomsten bovendien nog harder gedaald, omdat veel evenementen en fondswervende activiteiten geen doorgang konden vinden. Onderzoek van de Radboud Universiteit en CBF (Toezichthouder Goede Doelen, 2021) laat zien een daling van maar liefst 37% zien in eenmalige giften.

Zo’n forse daling van de inkomsten kunnen goede doelen niet zomaar even opvangen. Het is wél een extra reden om nog eens goed te kijken waar besparing op uitvoeringskosten nog mogelijk is, zónder dat zo’n besparing ten koste gaat van de effectiviteit.

Fondsenwervende instellingen besteden jaarlijks ruim 100 miljoen euro aan beheer- en administratiekosten

Onderzoek laat zien dat 4% van alle inkomsten, ofwel ruim 100 miljoen euro, jaarlijks wordt besteed aan beheer- en administratiekosten. Administratieve processen bij fondsenwervende instellingen zijn vaak complex en massaal. De mate van automatisering is bij veel instellingen nog niet optimaal. Bij veel taken komt nog veel handmatig werk kijken, bijvoorbeeld het verwerken van onderzoeksresultaten, mutaties in bestanden van leden en donateurs, reacties op marketing campagnes, giften en donaties. Een ideale kans om de softwarerobot in te zetten dus!

Automation for Good

Partner van het UiPath Bridge Program: ‘Automation For Good’

Bij Tacstone Technology staat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) hoog in het vaandel. Wij waren daarom direct enthousiast over het ‘Automation For Good’ initiatief van UiPath. In dit initiatief, inmiddels uitgewerkt in het UiPath Bridge Program, zetten partners van UiPath hun kennis en expertise in om non-profit instellingen te helpen met het verbeteren en vergaand automatiseren van hun (backoffice) processen. We zien vaak dat non-profits niet zelfstandig de kennis en middelen in huis hebben om een digitale transformatie mogelijk te maken. Het UiPath Bridge Program is erop gericht om het gat tussen de instellingen en de mogelijkheden van nieuwe technologie te overbruggen.

Tacstone Technology is een van de eerste deelnemers in het UiPath Bridge Program. Onze inzet is om RPA projecten op te zetten en uit te voeren bij non-profit organisaties.

Praktijk case: 100.000 mensuren bespaard bij The New York Foundling

Een succesvol voorbeeld van het UiPath Bridge Program is The New York Foundling: één van de grootste kinderwelzijn non-profit organisaties van de Verenigde Staten. Door het gegevens-invoerproces te automatiseren met RPA, worden hier jaarlijks maar liefst 100.000 uren bespaard. Lees meer.

New York Foundling

Zie jij mogelijke kansen voor toepassing van RPA bij jouw non-profit organisatie?

Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden en de voorwaarden. Neem contact op met Ebert Knol.